Naar boven

Wil je meer te weten komen over Erik als coach?

Als coach wordt er naar gestreefd je te coachen op het beste niveau.

Aanleiding voor een coaching is meestal de noodzaak voor verandering of ambitie die mensen koesteren. Beiden hebben betrekking op aanpassingen, veranderingen en verbeteringen binnen een organisatie of voor een individu. 
En soms liggen conflicten aan de basis van een coachingstraject. 
Veranderen gaat altijd samen met weerstand, al dan niet gebaseerd op angst voor nieuwe en onbekende zaken, waarbij het denken de angst voedt. Dat denken komt voor van ervaringen uit het verleden, waarbij bepaald beelden de toekomst hypotekeren. 

Bij veranderingsprocessen is het belangrijk dat mensen doen, denken en voelen
Op die manier kunnen mensen gestalte geven aan veranderingen, winnen ze aan vertrouwen en krijgen ze houvast. 
Door de begeleidende coach worden niet mogelijkheden en zekerheden – die op voorhand niet te bedenken waren – mogelijk gemaakt.

Verandering is gericht op de toekomst, zonder daarom het verleden te vergeten.
Het is belangrijk te weten waar je als coachee naar toe wilt, maar even belangrijk van waar je komt. Soms weten mensen niet wat ze willen, maar wel wat ze niet (meer) willen.

De beste manier om welvaart en tevredenheid te creëren is een ondernemende mentaliteit, zowel voor de ondernemer, de werkgever, de werknemer, als voor elke individu. 
Ook studenten zijn ondernemend, studeren kan immers niet los gezien worden van het geheel van het leven.   Niets staat dan ook op zichzelf en worden het best benaderd binnen een totale context waar naast studie ook emotionele, sociale, cognitieve en lichamelijke elementen in rekening worden genomen.

https://www.youtube.com/watch?v=UY75MQte4RU

z HR IMG 9779 Edit  

Door de relatie met de zelfstandige ondernemers en de toewijding en kwaliteit in alles wat ik doe, help ik de ondernemers hun projecten af te werken. 

Mijn ervaring in leidinggevende functies , de ervaring in het bedrijfsleven én in een schoolomgeving, laat me toe jouw persoonlijke uitdagingen te begrijpen en deze te vertalen in jouw coaching. 

Op basis van mijn talenten, mijn vaardigheden en mijn ervaring, en geholpen door uitstekende coachings-tools kan ik je coachen.

Coaching is voor mij het begeleiden mensen naar wat ze werkelijk willen, door ze te bevragen en te spiegelen.

Jij bent de expert in jouw voelen, jouw denken en jouw doen.  Daardoor kan je enkel jezelf ontwikkelen in jouw talenten en jouw passies. En dat is net waar de coach je kan helpen: de nodige motivatie bij jou zoeken om dat doel zelf, op jouw manier te bereiken.

De coach zorgt voor een professionele omgeving: betrouwbaar, deskundig en veilig! Zonder immenging van een overste of ouders.

Op die manier kan jij je volledige ontplooien en jouw ‘problemen’ zelf oplossen.

Zo geef ik als coach jou een toegevoegde waarde. En dat is waar het om draait: jij!

 Coaching betekent voor mij het begeleiden van mensen in het ontwikkelen van effectief gedrag in de werk- en thuissituatie.

Ik verbind me er toe de ethische code van het ICF te respecteren.
Meer info over deze code vind je hier.

https://www.youtube.com/watch?v=KPVkyu4UHZE